به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين خاکسپاری و پرسه

روانشاد همایون هرمزدیار کیخان‌زاده

 

با اندوه فراوان درگذشت مادر و خواهرمان روانشاد همایون هرمزدیار کیخان‌زاده را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.
پرسه‌ی آن روانشاد در تاریخ شنبه 30 بهمن‌ماه برابر روز خورداد امشاسپند از ساعت 16 تا 18 در تالار ایرج برگزار می‌شود.
فرزندان: هرمز، البرز و فریبرز آذرکیوان
خواهر: مهین‌بانو کیخان‌زاده
عروس‌ها: هما رشیدی، چیستا سروشی
نوه‌ها: نیما، نگار، آرمئیتی و رائیتی آذرکیوان
خانواده‌های: کیخان‌زاده، آذرکیوان، رشیدی، سروشی، کیوانی، فرهمند، کیانی، دهنمون، دولت‌زاده، ورجاوند، و خانواده‌های وابسته و پیوسته
آیین خاک‌سپاری در تاریخ پنج‌شنبه 28 بهمن‌ماه ساعت 14 در آرامگاه قصر فیروزه برگزار می‌شود.
سرویس رفت‌وآمد ساعت 13 از میدان سلماس و آدریان تهران آماده است.

 

پرسه‌هاي پيشين