به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

پریدخت تهمتنی (شهریاری)

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد پریدخت تهمتنی (شهریاری) را به آگاهی بستگان و همکیشان می رساند.
آیین پرسه آن روانشاد روز اردایزد برابر با آدینه 19 مهرماه 1398 از ساعت 14 تا 16 در تالار ایرج واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار میشود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين