به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

پوراندخت مندگار خسروی

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد پوراندخت مندگار خسروی زاده‌ی مخمل مهربان خسروی، آموزگار پیشین دبستان دینیاری را به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز دی‌بآذرایزد برابر با دوشنبه 6 خورداد‌‌ماه 1398 از ساعت ١٠ تا ١٢ در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين