به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

فرنگیس بهمن کاویانی (دولتزاده)

 

با اندوه فراوان درگذشت بهشتی روان فرنگیس بهمن کاویانی را به آگاهی دوستان و آشنایان آن روانشاد میرسانیم.

آیین پرسه آن روانشاد روز اشتادایزد برابر با شنبه 20 مهر ساعت 16 تا 18 در تالار ایرج واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار میشود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين