به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين خاکسپاری و پرسه روانشاد

تاج بهرام جمشیدی

 

با اندوه فراوان درگذشت بهشتی روان تاج بهرام جمشیدی را به آگاهی دوستان و آشنایان آن روانشاد میرسانیم.

آیین خاکسپاری آن روانشاد روز وهمن‌امشاسپند برابر با چهارشنبه ٢٧ شهریور ساعت 15 در قصرفیروزه تهران برگزار می‌شود.
حرکت اتوبوس ساعت 14 از میدان سلماس به سمت آرامگاه قصر فیروزه است.

آیین پرسه آن روانشاد روز شهریور امشاسپند برابر با آدینه ٢٩ شهریور ساعت 16 تا 18 در تالار ایرج واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار میشود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين