به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه

روانشاد فریدون ایرج ضیاتبری

 

با اندوه فراوان درگذشت پدر و همسری دلسوز و مهربان روانشاد فریدون ایرج ضیاتبری را به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز اشتاد‌ایزد برابر با آدینه 20 مهر 1397 از ساعت 10 تا 12 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين