به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه

شیرین ماهیار یزدانی (سروشی)

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد شیرین‌ ماهیار یزدانی (سروشی) نخستین مدرس دروس دينى در اهواز را به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز بادایزد برابر با آدینه 16 آذرماه 1397 از ساعت 16 تا 18 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين