به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه

روانشاد جمشید خراشه

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد جمشید شهریار خراشه را  به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز ماه‌ایزد برابر با آدینه 6 مهر 1397 از ساعت 10 تا 12 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

فرزندان: دکتر فرهاد، شهریار و شیده خراشه
مهندس جمشید فروغی

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين