به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه

روانشاد سیمین‌دخت اسکندر سروشیان

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد سیمین‌دخت اسکندر سروشیان را در کانادا به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز اردیبهشت‌امشاسپند برابر با آدینه 30 تیر 1396 از ساعت 16 تا 18 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

فرزند: شعله ایرانفر
داماد: تورج رهنمون
نوه‌ها: شهرزاد و شیرین
خواهران: پروین و مهری سروشیان

خانواده‌های: سروشیان، ایرانفر، رهنمون، همتی، دهموبدی، رشیدی، آزادگانیان، ملک‌پور، مزداپور، هرمزدی، بختیاری و کیانپور

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين