به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه

روانشاد فرنگیس خداداد کاجیان(شاهویر)

 

با دریغ و اندوه فراوان مادر عزیزمان بانو فرنگیس خداداد کاجیان(شاهویر) در غیاب فرزندانش دار فانی را وداع گفت.

آيين پرسه آن روانشاد روز خوردادامشاسپند برابر با پنج‌شنبه 4 خورداد 1396 از ساعت 16 تا 18 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6  برگزار مي‌شود.

فرهانوش شاهویر، فریزان شاهویر، فرینام شاهویر و دغدویه کاجیان

خانواده‌های: شاهویر، کاجیان، پورجاماسب، کسروی، باستان، برومندفر و سایر خانواده‌های وابسته و پیوسته

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين