به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين‌های خاکسپاری و پرسه روانشاد

فریبرز خدامراد گوهری

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد  فریبرز خدامراد گوهری  را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.

آیین خاکسپاری آن روانشاد روز وهمن‌ایزد برابر با یکشنبه 26 آذرماه از ساعت 14 در قصرفیروزه تهران برگزار می‌شود. اتوبوس از میدان سلماس، سنایی و آتشکده ساعت ۱۳ حرکت می‌کند.

آيين پرسه آن روانشاد روز خوردادامشاسپند و آذرماه برابر با پنجشنبه 30 آذر 1396 از ساعت 11 تا 13 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين