به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

رستم خسرو بهدین

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد  رستم خسرو بهدین  را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز تیرایزد و دی‌ماه برابر با پنجشنبه 7 دی‌ماه 1396 از ساعت 16 تا 18 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

همسر: ناهید ویرابی

فرزندان: ورهرام، خسرو، ‌مهران

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين