راهي براي زنده نگاه داشتن ياد درگذشتگان
به جاي اهداي «گل»
در آيين‌هاي درگذشتگان،
«سرو» بكاريم

گل همين پنج روز و شش باشد،
اما يك درخت سرو تا صدها سال، سبز خواهد ماند

 

بسیاری از ما در هنگام درگذشت روانشادی، برای ابراز همدردی با خانواده آن روانشاد تاج گلی را به آیین پرسه او آورده‌ایم. اما می‌دانیم که این گل‌های زیبا، تنها چند روز شاداب می‌مانند و سپس دور ریخته می‌شوند. اما آیا می‌توان به گونه‌ای ماندگارتر، از عزیزانمان ياد کنیم؟

هفته‌‌نامه امرداد، به عنوان یک نشریه فرهنگی زرتشتی روشی را اندیشیده و به اجرا درآورده است که در آن شما می‌توانید با پرداخت هر 250 هزارتومان، یک درخت به یاد آن روانشاد در تهران بکارید. براي نمونه به ازاي خريد يك تاج گل 500 هزار توماني‏، ٢ درخت سرو به ياد آن روانشاد كاشته مي‌شود. در آیین پرسه، درخت نمادینی همراه با نام شما و شمار درخت‌هایی که کاشته خواهد شد در تالار قرار می‌گیرد و پس از کاشته شدن آن درخت یا درختان، نام آن روانشاد و دهشمندان و شمار درختان كاشته شده، در هفته‌نامه و تارنماي امرداد چاپ و عکس‌هاي آیین کاشت آن در تارنمای امرداد به نشانی www.amordadnews.com  قابل مشاهده در سرتاسر جهان خواهد بود.

و آن درختان تا چندصد سال، یاد عزیزانمان را زنده نگاه خواهند داشت.

 

روش انجام کار:
برای پرداخت هزینه کاشت درخت (به ازای هر 250 هزارتومان یک درخت) روش‌های زیر در دسترس هستند:
پرداخت حضوری: به دفتر هفته‌نامه امرداد مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مورد نظر، رسید دریافت کنید.
واریز نقدی: واریز بانکی به حساب جاری فراگیر بانک تجارت شعبه خردمند شمالی به نام هفته‌نامه امرداد (آقای بابک سلامتی) به شماره ١٢٤٣٤٨٤٧١
پرداخت کارت به کارت:
به شماره
5859831030624075
پرداخت اینترنتی: به شماره شبای IR320180000000000124348471
پرداخت در محل تالار: می‌توانید مبلغ را پیش از آغاز یا پس از پایان آیین پرسه به نماینده امرداد پرداخت کنید.
سپس نام خود، نام آن روانشاد، شمار درخت‌های مورد نظر و تاریخ و ساعت برگزاری آیین پرسه را تا سه ساعت پیش از آغاز پرسه، به روش‌های زیر به دست ما برسانید:

تلفن‌های ٣١-٨٨٣٢٥٣٣٠ از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٩ بامداد تا ٤ پسین. پنج‌شنبه از ساعت ٩ بامداد تا ١ نیمروز.

تابلوي دربردارنده نام دهشمند‏، نام روانشاد و شمار درختان كاشته شده به ياد وي، توسط امرداد آماده شده و در روز آيين پرسه روي درختچه نمادين، نصب مي‌شود.

كاشت درخت به هر بهانه‌اي چون سي‌روزه، سال و ... نيز براي شادي روان درگذشتگان شدني است.  

نام درگذشتگان، دهشمندان و گزارش  كاشت سرو را اينجا ببينيد