به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آرامش‌باد درگذشت روانشاد

ایراندخت خسروی‌چم

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد ایراندخت خسروی‌چم را به آگاهی بستگان و همکیشان می رساند.
بانو ایراندخت دخت اسفندیار بهمن خسروی‌چم و سلطانی رستمی‌چم در روز 13 مهر 1398 در 80 سالگی در کانادا چشم از جهان فروبست.

بهرام خسروی چم، مهرانگیز خسروی چم و سهراب یزدانی بیوکی

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين