به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه

روانشاد شهاب پوروشسب

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد شهاب پوروشسب را در سانحه تصادف در آمریکا به آگاهی بستگان و همکیشان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز ماه‌ایزد برابر با آدینه 6 مهر 1397 از ساعت 14 تا 16 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

خانواده‌های: پوروشسب، مهربانی، اورمزدی خرمشاهی و چهل‌مرد

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين