به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

خورشید خدابخشی تفتی

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد خورشید (پریبانو) خدابخشی تفتی را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز آسمان‌ایزد و خورداد‌ماه برابر با آدینه 25 خورداد‌ماه 1397 از ساعت 10 تا 12 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين