به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

داریوش رستم کلانتری

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد  داریوش رستم کلانتری را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.

آيين پرسه آن روانشاد روز انارام‌ایزد و خورداد‌ماه برابر با دوشنبه 28 خورداد‌ماه 1397 از ساعت 17 تا 19 در تالار ايرج، واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار مي‌شود.

همسر: دولت نمیرانیان

فرزندان: مینو، هومن، نوشین

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين