به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين سی‌روزه روانشاد

مهرناز خسرو قندی پارسی

 

سی روز از درگذشت همسر و مادری دلسوز و مهربان روانشاد  مهرناز خسرو قندی پارسی سپری شد. بدین مناسبت مراسم جشن‌خوانی در روز وهمن امشاسپند و امردادماه برابر با آدینه 29 تیر‌ماه 1397 از ساعت  19 در آرامگاه زرتشتیان یزد گرامی داشته و امید آن داریم با تشریف‌فرمایی و شرکت در مراسم، روان آن بهشتی‌روان و نیاکان را شاد و ما را سرافراز نمایید.

خانواده روانشاد