به‌ياري اهورامزدا


ایرستنام اوروانو یزه‌میده یا اشاانام فره‌وشه‌یو

(به روان پاک همه درگذشتگان درود باد)

با نهایت تاسف درگذشت یگانه همسر وفادار و مهربان مادر دلسوز، روانشاد مهین‌دخت رستم طوطی را در خارج از کشور به اطلاع دوستان و آشنایان می‌رسانیم. بنابر وصیت، کلیه امور و مراسم عمومی صرف کودکان بی‌سرپرست خواهد شد.

روحش شاد و یادش گرامی‌باد

همسر: منوچهر رستمی
فرزندان:
مژده، پیام و بهنام