به‌ياري اهورامزدا


 

سپاسگزاری

 

بدینوسیله از انجمن محترم زرتشتیان تهران، کمیته فنی زیارتگاه و مکان‌های فرهنگی زرتشتیان و انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا) که در اندوهبارترین لحظات زندگیمان با ارسال تاج گل ما را دعوت به آرامش نمودند و همچنین از همکیشان، دوستان و آشنایان گرامی که با حضور خود در آیین پرسه شرکت کردند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

خانواده روانشاد مهندس هرمزدیار رستم خسروی