به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آرامش باد درگذشت

بانو سوسن ورجاوند

 

فرزانه ارجمند جناب آقای مهندس پرویز ورجاوند

درگذشت همسر دلبندتان بانو سوسن ورجاوند را به شما و بازماندگان ارجمند ایشان آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی روان آن بانوی نیک و تندرستی، دیرزیوی و کامروایی‌ شما را از اهورای هروسپ‎توان خواستاریم. ایدون باد

انجمن زرتشتیان کرج