به‌ياري اهورامزدا


 

سپاسگزاری

 

بدینوسیله از بزرگوارانی که در آیین خاکسپاری، سوم، چهارم و... روانشاد مهرانگیز مزدیسنی باشنده شده و یا با پیام‌های مهرآمیز خود موجب شکیبایی بازماندگان شدند، سپاسگزاری کرده و دیرزیوی و شادزیوی همگان را از اهورامزدای هروسپ‌توان خواستاریم.

ایدون باد، خانواده موبد مهربان فیروزگری