به یاری اهورامزدا

سرور ارجمند افلاتون بهرامی؛ برد تیم ورزشی آترین را در هفته نهم لیگ بزرگسالان دسته 2 تهران شادباش می‌گوییم.
پیروزی روزافزون شما را آرزومندیم.

سالنمای راستی