یادش گرامی باد

   

درگذشت ناگهانی و ناگوار روانشاد سیروس فروهری عزیز را به تمام بازماندگان و دوستانش آرامش‌باد می‌گوییم.

سیروس عزیز با آن چهره‌ی شاد و خندانش برای همیشه در قلب ما ماندگار است، افسوس که خیلی زود و ناگهانی از بین ما رفت.

روانش شاد، یادش گرامی و بهشت برین جایگاهش باد.

جمشید، ژانت، افروز و سرور آمیغی