کتاب نیزه جنگاور پارسی

نویسنده: محمد گلستانی

انتشارات: برسم

این نوشتار بخشی از سرگذشت مردمان ایران زمین است. مردمانی که نخستین پایه‌های شهرنشنینی (تمدن) در جهان را بنیاد کردند. آنان با فرهنگ، دلاوری و جوانمردی خود در میان جهانیان نامی شدند و با بودنشان بر مردانگی (انسانیت) مردمان جهان افزودند. این داستان از به پادشاهی رسیدن دیاکو سردودمان مادها آغاز و با پایان پادشاهی خشایارشا به فرجام می‌رسد.

...همه‌ی داستان‌هایی که تاکنون از زندگی کورش بزرگ نگاشته شده است برپایه‌ی نوشته‌ی یونانیان بوده است و برای نخستین بار است که یک نویسنده برای نگارش زندگی او از شاهنامه هم یاری گرفته است. نویسنده باکنکاش در شاهنامه بخش‌هایی از زندگی کورش بزرگ و آرش کمان‌گیر را دریافته و آن را در این نوشتار آورده است.

قیمت: 25000تومان
قیمت با حمل: 25000تومان

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics