تاریخ پست:1398/8/18 16:36
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

 پیک‌نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه‌ها به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره آدینه ۱۷ آبان‌ماه 1398 خورشیدی برگزار شد.

این برنامه در مجموعه‌ی آتشکده‌ی شریف‌آباد اردکان یزد برپا شد که بازدید از خانه‌ی سلامت شریف‌آباد یکی از برنامه‌های این پیک‌نیک بود. 

فرتورها برگرفته از تارنمای اشتاد است.

7777


تاریخ پست:1398/8/18 16:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :996

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics