تاریخ پست:1398/8/6 9:19
امروز ماه ایزد؛ دوازدهم آبان‌ماه زرتشتی

درگذشت منور برخوردار آبادیان بانوی نیک‌اندیش در چنین روزی

امرداد

در چنین روزی، ششم آبان‌ماه 1351 خورشیدی بانوی نیک‌اندیش و دهشمند منور برخوردار آبادیان درگذشت.امروز ماه ایزد از ماه آبان سال 3757 زرتشتی، نَبُر روز پرهیز از خوردن گوشت، دوشنبه ششم آبان‌ماه 1398 خورشیدی، 28 اکتبر 2019 میلادی

در چنین روزی، ششم آبان‌ماه 1351 خورشیدی بانوی نیک‌اندیش و دهشمند منور برخوردار آبادیان درگذشت.

روانشاد بانو منور آباديان در سال 1343 با كمک همسر خود روانشاد رستم آباديان ( بنيادگذار كودكستان رستم آباديان) تالار ورزشی در محوطه‌ی دبيرستان انوشيروان دادگر برپا کرد. اين بانوی فرهنگ‌دوست به پاس خدماتش از دست بالاترين مقام مملكتی به اخذ نشان سرافراز شد.

«رستم آبادیان»، آموزشگاهی است که در سال ۱۳۲۰ خورشیدی با دهش رستم آبادیان به نامگانه‌ی همسرش، شادروان منور برخوردار ساخته شد. نزدیک به سه دهه به عنوان کودکستان و مهدکودک پذیرای کودکان زرتشتی بود تا این‌که در سال ۱۳۴۷ خورشیدی، دو سال پس از دگرگونی سامانه‌ی آموزشی کشور و افزوده شدن دوره‌ی راهنمایی، رستم آبادیان نیز از کودکستان به آموزشگاه راهنمایی تبدیل شد.

امروز ماه ایزد؛ دوازدهم آبان‌ماه زرتشتی

ماه به اوستایی «ماونگَ» مانند خورشید ستودنی است. در اساتیر، ماه سازنده‌ی نژاد ستوران شناخته شده است. در ماه‌یشت این ایزد آموزگار گیاه و رستنی خوانده می‌شود. این روز یکی از چهار روز پرهیز از خوردن گوشت است. زرتشتیان این روز را « نبر» می‌نامند و از کشتن حیوانات و خوردن گوشت خوداری می‌کنند. در این روز اوستای «ماه‌ نیایش» از  سوی زرتشتیان خوانده می‌شود.

ماه ‌روز ای به روی خوب چو ماه

باده لعل مشک‌بوی بخواه

دوازدهمين روز از ماه سی‎روزه‌ی زرتشتی «ماه» و سی روز از سال ماه نامیده می‌شود. ماه نام سياره‌ای هست كه در فرهنگستان ادب پارسی به همان ماونكهه نوشته و خوانده مى‌شود. ماونگهه در اوستا آمده يشت هفتم به ماه است. در ماه نيايش از ماه يشت گفته شده است.

در اوستا سازنده‌یِ تخمه و نژاد جانوران و آدمی هست و در اوستا پرورش گياه و رستنی هست. نَبُر به چمار (:معنای) كشتار نكردن جانوران  در اين روزها  و پرهيز از خوردن گوشت است. پرهیز از خوردن گوشت در خوراک خود براي چهار روز در ماه می‌دارند. در درازای روز (روزه)  كار ناپسند می شمارند، اما در هر ماه و تنها در چهار روز به نام‌های بهمن، دومين روزِ ماه، «ماه»، دوازدهمين روزِ ماه ، گوش، چهاردهمين روز به ماه و رام، بيست‌ويكم به ماه زرتشتی و مزديسنا هست .

 در اوستا نگهداری از چارپايان آمده و سفارش شده است، جانورانی که از  كشتار آن‌ها پرهيز شده، سگ و گربه و بره و بز و اسب ... و هرگاه پير شدند، از آنها بدرستی نگهداری كنند.

در مزديسنا به كشتن جانوران ويرانگر و موذی سفارش شده ...

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

ماه ‌روز ای به روی خوب چو ماه

باده لعل مشک‌بوی بخواه

گشت روشن چو ماه بزم كه گشت

نام اين روز ماه و روي تو ماه

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

می خور و با دوستان گفت و گو کن

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

بخور باده با دوستان، روز (ماه) / ز ماه خدای، آمد کارخواه

 


تاریخ پست:1398/8/6 9:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :646

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics