تاریخ پست:1398/7/26 9:29
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار در کرج به پاس پدیداری گیاه در چهارمین گاه آفرینش، روز انارام ایزد و مهر ماه برابر با چهارشنبه  ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ در تالار مهرداد خانه دولت (انجمن زرتشتیان کرج)  با باشندگی شماری از همکیشان برگزار شد.

این آیین با اوستاخوانی موبدیار گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی همراه بود و در پایان از باشندگان با لرک (همگون از چند میوه‌ی خشک)، میوه وَدرین (میوه‌ی خُرد شده بر سفره‌ی آیینی)، سیر و سداب (گیاه همیشه سبز دارویی)، کیک، کماچ، آش و سوروگ پذیرایی انجام شد.

واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است. گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.» است. در باور زرتشتيان گهنبار ایاثرم گاه هنگامه‌ی آفريده شدن «گیاه» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود.

«ایاثرم‌گاه» چهره‌ی چهارم گهنبار است. اين جشن از روز اشتاد ایزد و مهرماه تا روز انارم ایزد ادامه دارد كه در سالنمای رسمی کشور با ٢٠ تا ٢٤ مهرماه برابری می‌کند. ايا(ائيوی) به چم(:معنی) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاثرم به آغاز سرما اشاره دارد. در این گهنبار گیاه آفریده شده است. از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای از گیاه همیشه سبز مانند مورد می‌گذارند.

موبدیار گودرز ماوندی، آفرینگان‌خوانی گهنبار ایاثرم گاه را به جا اورد

موبدیار گودرز ماوندی، آفرینگان‌خوانی گهنبار ایاثرم گاه را به جا اورد

دهموبد بهرام تیراندازی

دهمهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

فرتورها از کانال ورهرام کرج است.

7777


تاریخ پست:1398/7/26 9:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :565

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics