تاریخ پست:1398/7/23 20:10
به کوشش انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین آفرینگان‌خوانی چهارمین گهنبار سال در آتشکده یزد

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان یزد،آیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه را روز مانترسپند ایزد و مهرماه به سالمه‌ی 3757 زرتشتی برگزار کرد.‌
آیین آفرینگان‌ گهنبار، آغاز سرمای زمستان، به نامگانه‌ی روانشادان موبد مهربان فروهر، موبد مهربان خورشیدیان، موبد رشید خرسند، فیروزه موبد فیروز خدارحم، سرور موبد بهرام مهرگان، موبد کیخسرو موبد مهران رشید خورشیدیان و پریوش موبد مهربان سیاوش فروهر، دوشنبه 23 مهرماه 1398 خورشیدی از ساعت 16 در آتشکده‌ی زرتشتیان  یزد برگزار شد.
نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. هنگامه‌ی اين جشن در سالنمای رسمی کشور از ٢٠ تا ٢٤ مهرماه خورشیدی است و زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفریده شدن گیاه می‌دانند، از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای گیاه سبز می‌گذارند.

موبدان از راست: رستم کاووسیان‌زاده، بمان کیانی

موبدان از راست: رستم کاووسیان‌زاده، بمان کیانی

فرتور از فیروزه منوچهری است.
6744

 

 


تاریخ پست:1398/7/23 20:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :781

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics