تاریخ پست:1398/7/23 0:58
امرداد

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد شنبه 20 مهرماه در نخستین روز از گهنبار چهره اَیاسرم، آیین گهنبارخوانی برگزار کرد.

شنبه 20 مهرماه 1398 خورشیدی که در گاهشمار زرتشتی با روز اشتاد ایزد برابری می‌کند، شماری از زرتشتیان ساکن رحمت‌آباد یزداز ساعت 16 و 30 دقیقه در تالار آتشکده رحمت‌آباد یزد گردهم آمدند و در آیین گهنبارخوانیِ چهارمین چهره از گهنبار سال همراه و همازور شدند.

این آیین از گذشته به یاد دهشمندان زرتشتی همچون شادروانان مانکجی لیمجی هاتریا، پشوتن جی دوسابایی مارکار، ارباب کیخسرو شاهرخ، دکتر اسفندیار یگانگی، اورمزدیار رستم درست، جمشید خدارحم نرسی آبادی، استاد کیخسرو دینیار خسرویانی، دولت نوشیروان، کیخسرو فرود خسرویانی(راستی)، میرزا سروش لهراسب، دکتر بهرام پرورش، دکتر دینیار هرمزدی، همایون گشتاسب استاد، بهرام گشتاسب استاد برگزار می‌شده است.

گفتنی است آیین گهنبارخوانی این روز را موبدان فرزین فرخ‌منش، افلاتون یزدانی، مهربان آفرین، کیخسرو فرودیان، بمانی کیانی و پرویز مالی بر دوش داشتند. 

چهره ایاسرم، چهارمین چهره از گهنبار است که برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز اشتاد ایزد تا انارام ایزد برگزار می‌شود و در آن آفرینش گیاهان پاس داشته می‌شود. از این‌رو در سفره‌ی گهنبار شاخه‌ای از گیاه سبز مانند مورت می‌گذارند. زمان برگزار یاین چهره از گهنبار در سالنمای رسمی کشور برابر با 20 تا 24 مهرماه  است. ايا(ائيوي) به چم(:معني) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاسرم به آغاز سرما اشاره دارد.

فرتورها رسیده است.

7777


تاریخ پست:1398/7/23 0:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :570

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۲۳ مهر ۱۳۹۸ _ ۱۰:۴۸:۵۹

سپاس و در پناه اهورا مزدا باشید

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics