تاریخ پست:1398/7/12 23:3
شهرام پوردهی زین آباد

بیست و هفتمین دوره پیکارهای ورزشی جام سده پنج شنبه 11 مهرماه و از ساعت 17:30 پسین با برگزاری آیین گشایش و پذیرایی از باشندگان، به طور رسمی در مجموعه دینی، فرهنگی و ورزشی زرتشتیان شیراز آغاز به کار کرد.

پیکارهای امسال در رشته‌های والیبال، پرتاب آزاد بسکتبال، پنالتی فوتبال، شطرنج، دارت، تنیس روی میز، تخته نرد، پیاده‌روی و چندگانه کودکان دنبال خواهد شد .
در آیین گشایش این پیکارها تمامی باشندگان دست در دستان یکدیگر با همراهی موبدیار رستم خسرویانی اوستای همازوری خواندند. سپس رقابت‌های جام 27 با پیکارهای والیبال آغاز شد. دو پیکار والیبالی که برگزار شد تیم‌های «دریا دلان» و «آوش» به ترتیب از سد تیم‌های «یاران میترا» و «سرو» گذشتند تا گام نخست در مسیر قهرمانی را محکم برداشته باشند. رقابت‌های جام سده هر هفته روزهای پنج شنبه و آدینه دنبال خواهد شد، رقابت‌هایی که تا جشن سده ادامه خواهد داشت.

فرتور یادگاری آیین گشایش دوره 27 جام سده 5

فرتورها از شهرام پوردهی است

7777


تاریخ پست:1398/7/12 23:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :673

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics