تاریخ پست:1398/7/1 0:30
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

هیات رییسه گردش 10 انجمن یانش‌وران مانتره مشخص شد

نشست گزینش هیات‌رییسه گردش دهم انجمن یانش‌وران مانتره یزد با باشندگی بازرس انجمن برگزار شد.

انتخابات داخلی انجمن یانش‌وران مانتره شنبه 30 شهریور ماه 1398 خورشیدی با باشندگی فرنام طهمورسی، بازرس قانونی گردش دهم انجام شد. در این نشست سپنتا رشیدی در جایگاه دبیر گردش 10 انجمن یانش‌وران مانتره برگزیده شد. آناهید رادی به عنوان جانشین دبیر رای آورد. با رای هیات‌مدیره  آرمان لریان خزانه‌دار و شیرین یزدان پناه، منشی این دوره از انجمن شدند.

در انتخابات آدینه 29 شهریورماه شیرین یزدان پناه، سپنتا رشیدی، آناهید رادی، آرمان لریان و پدرام نجمی پنج هموند اصلی هیات مدیره گردش دهم شورای مرکزی انجمن یانش‌وران مانتره به ترتیب آرا گزینش شدند.

 

 

فرتور از آرمان بختیاری است

7777


تاریخ پست:1398/7/1 0:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :544

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics