تاریخ پست:1398/6/23 17:27
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبارخوانی چهره پیته شهیم گاه در روز آسمان ایزد به کوشش انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد د در «در مهر» این محاه‌ی زرتشتی‌نشین برگزار شد.

شماری از زرتشتیان نرسی‌آباد، آدینه ۲۲ شهریورماه 1398 خورشیدی با باشندگی در کهن آیین گهنبار گاه آفرینش زمین را پاس داشتند. این آیین گهنبار نامور به گهنبار نونی (در میان باشندگان نان پخش شد.) با موبدی ایرج دهموبد همراه بود. در بخشی از این آیین کورش نوایزدان، فرنشین انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد سخنرانی کرد.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. سومین چَهره‌ی گهنبار پیته‌شهیم گاه به چَم (:معنی) پایان تابستان است. در باور زرتشتیان سومین مرحله‌ی آفرینش از سوی اهورامزدا را یادآوری می‌کند که هنگام پدیدار شدن زمین در هستی است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از اشتاد ایزد تا انارام ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با 21 تا 25 شهریورماه در سالنمای رسمی کشور است.

 

 کورش نوایزدان رئیس انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد

فرتور از سرور دهموبد است.

025384


تاریخ پست:1398/6/23 17:27 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :788

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics