تاریخ پست:1398/6/20 6:5
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گهنبار به نامگانه روانشادان در خانه نرگس برگزار می‌شود انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران، گهنبار پایان تابستان را به نامگانه روانشادان در دو گاه برگزار می‌کند.

آیین گهنبار چهره پيته‌شهيم گاه روز آسمان ايزد و شهريورماه برابر با آدينه 22 شهریورماه 1398 خورشیدی ساعت 10 بامداد و 16 در مكان انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران برگزار می‌شود.

 آفرينگان گهنبار ساعت ده بامداد به نامگانه روانشادان

اردشير كيقباد خسرويانی. فيروزه اردشير تيراندازی.  ٢- مهرداد افلاطون اشوييان. مرواريد بهمن دينيار. مهربانو بهمن دينيار. فرنگيس بهمن دينيار. دينيار بهمن دينيار. فرخ هرمزديار اورمزدی. رستم خدابخش اشوييان. بانو بهرام اشوييان. ٣- بهرام رستم پشوتنی‌زاده. همايون خسرو پشوتنی‌زاده. بانو جمشيد پشوتنی‌زاده. مرواريد جمشيد پشوتنی‌زاده. ٤- جمشيد اردشير خدابخشی چمي. بانو بهرام بمان. شيرين نوذر. فريدون جمشيد خدابخشی چمي. شيرين فريدون جمشيد خدابخشی چمی. مهربان فريدون خدابخشی چمی . زمرد مهربان. شيرين كيخسرو. اردشير خدابخش. فيروزه اردشير. ٥- فولاد مهربان مهر. دولت بهرام كيوانی. مهربان گودرز مهروانجی. سرور فولاد سروران. بهرام اردشير كيوانی. فرنگيس خداداد كيوانی. جمشيد گودرز مهروانجی. مهرداد افلاطون اشوييان. ٦- سهراب كيخسرو خان بدر مباركه. سهراب رستم ماوندادی قاسم آبادی. كيخسرو مهربان خان بدر مباركه. كشور اردشير حقيقت (خان بدر مباركه). خدابخش خداداد بهمردی چمی. كوهر مرزبان سلامتی تفتی. ٧- وفادار خداداد بهرامشاهی راحت آباد. پريدخت بهمرد جوانمردی راحت اباد. رستم وفادار جوانمردی راحت آباد. خداداد وفادار بهرامشاهي راحت آباد. جمشيد شهريارجم خسرويانی رحمت آبادی. بانو خدارحم خسرويانی رحمت آباد. شهريار جمشيد خسرويانی. لعل وفادار خسرويانی.  خوانده می‌شود.

آفرينگان گهنبار ساعت 16 به نامگانه روانشادان

 ١- ارباب كيخسرو شاهرخ. ٢- داراب مهربان. همايون اسفنديار خسروی زين آبادي. مهربان رستم فولاد. شاربانو وفادار زين آبادا. همايون خدابخش زين آبادی. ٣-  مهربان خسرو منوچهر كلانتری. فريدون خداداد جمشيد كيانی راحت آباد. خداداد فريدون كيانی راحت آباد. گلچهره بهرام معروف. سيميندخت رستم نميرانيان. ٤-  فرهاد رستم. رستم مرزبان. گوهر شهريار مرزبانی زين آبادی. كيخسرو فرهاد دليری. سرور ماهيار لهراسبی   فرهاد کیخسرو دلیری  ٥- اسفنديار خدابخش پور رستمی مباركه. خدابخش مهربان پوررستمي مباركه. مهربانو بهرام كيانی. گلستان خدامراد مباركه. پريدخت پوررستمي مباركه. مهربان بهرام رستمی مباركه. ٦- مهربان شهريار پور تيرانداز راحت آبادی. فرنگيس هرمزديار كامران راحت آبادی. هرمزدياروفادار كامران راحت آبادی. سلطان دينيار كامران راحت آبادی. مرواريد رستم ظهرابيان راحت آبادی. وفادار اردشير ظهرابيان راحت آبادی. ٧- از بهرت اشوی هماروانان خوانده می‌شود.


تاریخ پست:1398/6/20 6:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :573

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics