تاریخ پست:1398/5/15 13:58
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

تفریح در دهکده آبی پارس برنامه‌ی آینده مهدکودک پرورشمهدکودک پرورش در یک برنامه‌ی تفریحی کودکان زرتشتی گروه سنی بیش از 7 سال را به دهکده‌ی آبی پارس می‌برد.

برنامه‌ی تفریح در دهکده‌ی آبی پارس سه‌شنبه 22 امردادماه 1398 خورشیدی ویژه‌ی دختران و چهارشنبه 23 امردادماه ویژه‌ی پسران هماهنگ شده است.

خانواده‌‌های کودکان برای نام‌نویسی و هماهنگی می‌توانند تایکشنبه 20 امردادماه با مهدکودک پرورش به شماره‌ی 88947030 تماس بگیرند.


تاریخ پست:1398/5/15 13:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :187

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics