تاریخ پست:1395/6/4 8:5
در «امرداد» 346 چاپ شده است

آذربایجان ، ترکستان نیست

خبرنگار امرداد: فرزانه خسروی

چندی پیش در در بخش کودکان نشریه‌ا‌ی آذری زبان، داستانی کوتاه از نبرد گیو و رستم با افراسیاب چاپ شده بود. این‌گونه که رستم در میدان نبرد افراسیاب را با سخنانی، خوار و کوچک می‌شمارد و او را ترکی فرومایه می‌داند. این سخن در نخستین گام، خوانندگان بخش کودکان آن نشریه را آزرد و سپس سویه‌های(:ابعاد) داستان گسترده‌تر شد. برای چندمین بار در چند سال گذشته، نداشتن شناخت از هویت ملی، زمینه‌ساز درگیری‌های بی‌پیوند در آن سرزمین ایرانی شده ‌است. گسترش هویت‌خواهی تباری و گروهی، از سر نداشتن آگاهی درباره‌ی هویت ملی پرورش یافته است. بدتر آن‌که، این‌گونه هویت‌خواهی‌ها با بنیان‌های تاریخی و تباری خواستاران آن، سازگاری ندارد و در موج‌سازی‌ها و گل‌آلودگی‌های پدیدآمده از سوی ایران‌ستیزان، خودفروختگان و کشورهای در نما برادر و در دورن شَغاد، هر روز رنگ تیره‌تری به خود می‌گیرد.
آن‌چه خوانديد بخشي از نوشتار بلندي است كه در رويه‌ي شاهنامه‌ي «امرداد» ٣٤٦ با عنوان «آذربايجان ، تركستان نيست»، چاپ شده است.

 


تاریخ پست:1395/6/4 8:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3442

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics