تاریخ پست:1398/5/12 1:56
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آدینه 11 امردادماه 1398 خورشیدی در تالار لعل نوذر جمشیدیان شرکت‌کنندگان بخش اوستاخوانی همایش مانتره برای شرکت در مرحله‌ی پایانی با هم رقابت کردند.

تالار کانون دانشجویان زرتشتی از ساعت 15 میزبان شرکت‌کنندگان تهرانی مانتره امسال بود.

 

آویشن پرخیده مجری برنامه

آویشن پرخیده مجری برنامه
نیایش آغاز مرحله مقدماتی مانتره 26 در تهران از سوی  گروه اهون‌ور به سرپرستی موبدیار پریا ماوندی خوانده شد. هموندان این گروه: رادین خسرویانی، تریتی باستانی اله‌آبادی، فریدون خسرویانی، سپنتا جاودانی، بردیا ارغوانی، آرتمیس باستانی، نیوشا باستانی، مانترا خسرویانی، پیمان خسرویانی، یسنا خسرویانی، آوا خسرویانی، ستایش زندیان، نیایش زندیان، مروارید سلامتی، شیدا مزداپور، هودانوش نمیرانیان، آیرین خسرویانی، آیسان نمیرانیان، ویستا بلندی، آرمیتا تیمساری و سپند بلندی

نیایش آغاز مرحله مقدماتی مانتره 26 در تهران از سوی  گروه اهون‌ور به سرپرستی موبدیار پریا ماوندی خوانده شد. هموندان این گروه: رادین خسرویانی، تریتی باستانی اله‌آبادی، فریدون خسرویانی، سپنتا جاودانی، بردیا ارغوانی، آرتمیس باستانی، نیوشا باستانی، مانترا خسرویانی، پیمان خسرویانی، یسنا خسرویانی، آوا خسرویانی، ستایش زندیان، نیایش زندیان، مروارید سلامتی، شیدا مزداپور، هودانوش نمیرانیان، آیرین خسرویانی، آیسان نمیرانیان، ویستا بلندی، آرمیتا تیمساری و سپند بلندی

 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی است.
0256

تاریخ پست:1398/5/12 1:56 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :705

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics