تاریخ پست:1398/4/18 17:0
به کوشش باشگاه جانباختگان کامران گنجی

ورهرام ایزد، جشن زادروز گروهی در خانه دولت کرج برگزار شد

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

جشن زادروز گروهی برای زاده‌شدگان، ماه‌‌های خورداد و تیر به کوشش باشگاه جانباختگان کامران گنجی، روز ورهرام‌ ایزد برگزار شد.

این جشن به همراه برنامه‌‌های شاد دوشنبه 17 تیرماه 1398 خورشیدی در خانه دولت برگزار و در ادامه از باشندگان با کیک و چای و سالاد ماکارونی (دست‌پخت زاده‌شدگان خورداد و تیرماه) پذیرایی شد.

 کتاب سرو ایستاده، یادمان جانباختگان و آزادگان زرتشتی، از دهش نیک‌اندیش سیمین فرهادیان به نامگانه همسرشان، روانشاد دکتر هوشنگ آبادیان به آنان پیش‌کش شد.

 

فرتور رسیده است.
6744


تاریخ پست:1398/4/18 17:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1597

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics