تاریخ پست:1398/4/18 9:39
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان به مانند نیاکان خود روز ورهرام ایزد از تیرماه به گاهشمار زرتشتی شاه ورهرام ایزد گردهم آمدند و با خواندن اوستا برای خود، خانواده و همه‌ی مردم هفت کشور زمین پیروزی و سربلندی خواستار شدند.

 زیارتگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران، دوشنبه 17 تیرماه 1398 خورشیدی به گاه اوزیرن میزبان آیین نیایش و همازوری در نو کردن کشتی همکیشان بود.

ورهرام ایزد، پیروزی اهورایی و سرافرازی است. ایرانیان باستان پیش از آغاز هر کار گروهی، در نیایشگاه به خواندن سرودهای ستایش پیروزی می‌پرداختند و با روانی نیرومند و اراده‌ای استوار برای دریافت پیروزی پا به میدان زندگی می‌گذاشتند.

فرتور رسیده است.
6744


تاریخ پست:1398/4/18 9:39 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1646

دیدگاه هموندان

نام : فرودی زمان : ۱۸ تیر ۱۳۹۸ _ ۱۱:۰۴:۳۱

ورهرام ایزد پشت و پناهتان باد

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics