تاریخ پست:1398/4/17 7:17
فروزه‌ای از پیروزی اهورایی، سرافرازی

ورهرام ایزد بیستمین روز از تیرماه زرتشتی

امرداد

ورهرام ایزد بیستمین روز از تیرماه زرتشتی ورترغنه فروزه‌ای از پیروزی اهورایی، سرافرازیشاه‌ورهرام ایزد، پیروزی اهورایی خجسته باد

امروز ورهرام ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، دوشنبه 17 تیرماه 1398خورشیدی، هشتم جولای 2019 میلادی

بیستمین روز از هر ماه در گاه شماری ایرانی «وَرَهرام» نامیده می‌شود، در اوستا ورترغن. آمده و در پهلوی ورهران و درپارسی بهرام آمده، ورهرام به چم پیروزی و کامیابی قابل ستایش است.  فروزه‌ی پیروزی است. و ورهرام ایزد به چم (:معنی) پیروزی قابل ستایش است و به سبب جایگاه پر اهمیتش « شاه ورهرام ایزد » نامیده می شود.

در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است به همین دلیل در اوستا سرود‌های زیبایی در ستایش پیروزی آمده است.

ایرانیان باستان پیش از آغاز هر کار گروهی ، در نیایش گاه ویژه‌ای گردهم می‌آمدند و سرود‌های ستایش پیروزی را با هم می‌خواندند و با روانی نیرومند و اراده‌ای استوار، برای پیروزی ، پای به میدان مبارزه‌ی زندگی می‌گذاشتند.

این مکان‌ها به تدریج به نیایش‌گاه ورهرام ایزد شناخته شد. اکنون زرتشتیان دست کم ماهی یک بار ، در روز ورهرام، در نیایش‌گاه شاه ورهرام ایزد گردهم می آیند و اهورا مزدا را نیایش می کنند و از او می‌خواهند که پیروزی را در زندگی، بهره‌ی آنان گرداند و نیز همه‌ی کسانی را که به پیروی از پیام اشو زرتشت در« تازه گردانیدن ِ زندگانی‌»، « پیش بردن جهان هستی » و«گسترش آیین راستی » می‌کوشند ، پیروز و سر افراز گرداند.

در بهرام‌یشت آمده‌است که بهرام آفریده اهورا نیرومند و فرهمند است و نیروی بینایی شگفت‌انگیزی دارد. او یورش همه دشمنان را، چه جادوان و پریان، و چه کَوی‌ها و کَرَپان‌های «ستمگر» را در هم می‌شکند، جهان را تازگی و آشتی می‌بخشد و به خوبی آرمان‌ها را بر آورده می‌کند. بهرام هم‌چنین توانایی فرزندآوری و بازوان نیرومند و تندرستی و دلیری می‌بخشد.

در ادب مزديسناو آريایی كهن ، بهرام ايزد در پيكره های بسيار زيبا ، نيرومند ، تيزرو ، برنا ، شاداب ، شاهين تيز پرواز ، مرد رايومند و ....
دادگری و درستی و خوشی و يكرنگی مى‌دارد و اهريمن زدایی مى‌كند، به نيكان و ستايندگان نيرو مى‌دهد و بر دشمنان خشم مرگ مى‌آورد، و در كار آشتی هم كوشاست ، آشتی كه از راه درست اشو زرتشت سپنتمان آن را ستود و همواره در آرزوي بر پایی‌اش بود و از براي پيروزی خود و پيش بردن آواژگان بهرام ايزد را ستايش كرد.
آذر بهرام همان سومين آتشكده‌ی بررگ ايران هست آذر برزين مهر در ريوند خوراسان، در آتش بهرام نيايش، بند شش آن، كوه نام برده شده است.

زرتشتیان امروز، به مانند نیاکان خود در روز ورهرام ایزد در زیارتگاه شاه ورهرام ایزد گرد هم می‌آیند و با خواندن اوستا برای خود ، خانواده و همه مردم هفت کشور زمین آرزوی پیروزی و سربلندی می کنند . ورهرام، ایزد پیروزی و سرافرازی است.  از آیین‌های این روز پختن آش، سیروگ و پخش شیرینی و نخود مشکل‌گشا است.

نیایش‌گاه‌های شاه ورهرام ایزد در خرمشاه یزد، زین آباد یزد، شریف آباد اردکان، امیریه‌ی تهران، تهران پارس، کرج، کرمان و اهواز وجود دارد.

نماد این روز نیز گل «سنبل» در دین زرتشتی است.

یاد روز 17 تیرماه:

- صلح سال 1555 ایران و عثمانی، از دست رفتن بغداد و تقسیم ارمنستان.

- در اين روز در سال 1316‌(1937ميلادي) ميان ايران، تركيه، عراق و افغانستان يك پيمان عدم تجاوز امضا شد كه چون دركاخ سعد‌آباد‌(تجريش) امضا شده بود به پيمان سعد‌آباد نامور است.


تاریخ پست:1398/4/17 7:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :521

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics