تاریخ پست:1398/4/14 7:7
فرمانبرداری از پروردگار یگانه

سروش ایزد هفدهمین روز از تیرماه زرتشتی

امرداد

اینک من سروش ترا که

از همه بزرگتر است، می‌طلبم

امروز سروش ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، آدینه 14 تیرماه 1398خورشیدی، پنجم جولای 2019 میلادی

روز هفدهم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی به نام سروش ایزد پیوند یافته است. سروش به چم (:معنی) گوش دادن و فرمان بردن است به خواست خدایی و ما آن را نیوشایی معنا کرده‌ایم تا نزدیکتر به اصل باشیم.

 اینک من سروش ترا که

از همه بزرگتر است، می‌طلبم

تا به آرمان خود رسم

و زندگانی درازی به دست آورم

و به شهریاری منش نیک در آمده

و به راه راستی گام زده،

به جایگاهی رسم که مزدا اهورا می‌باشد. (۳۳_۵)

اشو زرتشت می‌گوید:

کسی را که مزدا دوست دارد ، نیوشایی و منش نیک به او روی می‌آورد (۴۴_۱۶)

زرتشت می‌خواهد به دستیاری نیوشایی به خواست و آرمان خود برسد (۳۳_۵)

نیوشایی راهی است که به اهورامزدای توانا می‌رود (۲۸_۵)

نیوشایی راه رستگاری را ، هم برای رستگار و هم برای دروغکار ، همواره روشن می‌سازد (۴۳_۱۲)

از این گفته‌ها به ویژه آنجایی که نیوشایی با منش نیک است‌، بر می‌آید‌، که فرمانبرداری زرتشت کورکورانه نیست بلکه از روی اندیشه و با دلی پر از مهر است .

یاد روز 14 تیرماه:

- قباد يكم، شاه ساسانی ايران، پس از واپس راندن خزرها به آن‌سوي رود ولگا و بازگرداندن نظم و آرامش به قفقاز شمالي، در سال 527 ميلادی، دستور بازسازي شهر دربند را صادر كرد.

- به‌رغم حضور دكتر مصدق نخست وزير وقت در جلسه دادگاه بين المللی لاهه و مدافعات بعدی وكيل بلژيكی ايران، پنجم ژوئيه 1951 دادگاه لاهه به سود شاكی پرونده (دولت انگلستان) و بر ضد ايران رای داد.


تاریخ پست:1398/4/14 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :225

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics