تاریخ پست:1398/4/13 6:0
امرداد

شانزدهمین روز از تیرماه زرتشتی نماد عشق و زندگیدو مهر است با من که چو آفتاب

بتابد شب تیره چو بیند آفتاب

امروز مهر ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، پنج‌شنبه 13 تیرماه 1398خورشیدی، چهارم جولای 2019 میلادی

در فرهنگ‌های فارسی مهر را ایزدی نشان بر مهر و دوستی و خرد در کارهای مینوی و معنوی دانسته‌اند که در ماه مهر (ماه هفتم از سال خورشیدی) و روز مهر (روز شانزدهم هر ماه) بدو پیوند یافته است و شمارآفریدگان از نیکی و بدی به دست اوست..مهر که در اوستا « میثرَ» خوانده می‌شود، از ایزدان بزرگ پیش از زرتشت است که ایزد فروغ و روشنایی خوانده می‌شود. ایزد مهر نگهبان مهر، محبت و تدبیر برای یافتن دارایی و خواسته‌ها است. مهر به دیگر چم (:معنی) گردونه آفتاب یا خورشید است.

فردوسی می‌سراید:

«دو مهر است با من که چو آفتاب / بتابد شب تیره چو بیند آفتاب».

ایزد مهر نماد عشق و زندگی است و به زندگی خانوادگی گرمی می‌دهد. مهر نام آتشکده‌ای نیز بوده است.

فردوسی پیرامون آن می‌سراید:

 «چو آذرگشسب و چو خوراد و مهر / فروزان به کردار گردان سپهر»نماد این روز در دین زرتشتی گل «همیشه بشکفته» است.

یاد روز 13 تیرماه:

-  اصلاحات اداري داريوش بزرگ و قراردادن مصر به عنوان يك ايالت ايران به سال 489 پيش از ميلاد. داريوش در اين روز تصميم گرفت كه ايران را به 30 ايالت بخش كند.

-  كار ساختن «بند امير» در سال ۹۷۹ ميلادى كاملاً به پايان رسيد.

-  سازش لندن و مسکو بر ضد تماميت تاريخي ايران. انگلستان و روسيه به سال ۱۸۸۷ در زمينه‌ي سرنوشت خراسان بزرگ و ایران خاوری به توافق رسيدند كه اين توافق بر ضد تماميت تاريخى ايران بود.


تاریخ پست:1398/4/13 6:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :292

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics