تاریخ پست:1398/4/13 13:53
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان کرج، آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره میدیوشهیم‌گاه را روز تیر ایزد و تیر ماه (جشن تیرگان) را در تالار مهرداد خانه دولت برگزار کرد.

آیین گهنبار میانه‌ی تابستان با اوستاخوانی موبدیار گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی همراه بود. در پایان از باشندگان با لرک و میوه ودرین و سیر و سداب و کیک و کماچ پذیرایی شدند.

گزارش تصویری از آیین گهنبار را در روز شنبه 10 تیر‌ماه 1398 خورشیدی به دنبال می‌بینید:

فرتور رسیده است.
6744

 


تاریخ پست:1398/4/13 13:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :478

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics