تاریخ پست:1398/4/11 8:8
آریابرزن غیبی

جشن تيرگان در روز 10 تيرماه 1398 خورشیدی در تالار آتشكده كرمان برگزار شد.

اين آیین با سخنرانی ماندانا طهمورسی‌زاده درباره‌ی آرش كمانگير در ساعت 17:30 آغاز شد. در ادامه‌ی برنامه آیین گهنبار میانه‌ی تابستان به پاس‌داشت آفرینش آب در جهان هستی برگزار شد. سپس موبديار هومن فروهری درباره مسايل دينی سخنراني كرد. در ادامه‌ی برنامه‌های جشن، بهرام خادمی بندهايی از گات‌ها را برای باشندگان خواند. سپس رومينا فرامزی، مجری آیین، اين جشن را به همگی همكيشان شاد باش گفت.

در ادامه فرود آذرگشاسبي، دبير كميسيون جوانان زرتشتي كرمان به جايگاه آمد و گفت: به شوند (:دليل) درگذشت سه تن از همكيشان زرتشتي در ماه جاری، برنامه‌های شاد و موسيقي جشن حذف شده و جشن به گونه‌ای ساده و به همراه گهنبار برگزار شده است. در ادامه موبديار مهرزاد كاويانی به جايگاه آمد و درباره‌ی جشن‌‌هاي زرتشتی و همچنين شمار درست امشاسپندان و فلسفه‌ی جشن تيرگان سخنراني كرد. دكلمه پانته آ دولت‌زاده بخش ديگری از این جشن بود.

در پايان از باشندگان با چای و شيرينی و سيرو و پشمک و ميوه پذيرايی شد.

همچنين تعدادی از بانوان زرتشتی نيز برای همكيشان دستبند تيرو (دستبند بافته شده از هفت نخ رنگی که در روز باد ایزد، ده روز پس از جشن تیرگان، از دست باز شده و به باد رها می‌شود) می‌بستند.

 

سخنراني موبد هومن فروهري

سخنراني ماندانا طهمورسي زاده 

موبديار مهرزاد كاوياني

بهرام خادمي گاتها خواني 

رومينا فرامرزي مجري مراسم 

فرود آذرگشاسبي دبير كميسون جوانان زرتشتي كرمان 

پانته آ دولت زاده دكلمه خواني

فرتور از  تریتی ضیاتبری و آریابرزن غیبی است.
6744


تاریخ پست:1398/4/11 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :568

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics