تاریخ پست:1398/4/4 13:3
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان تهران و یزد به پیشواز گهنبار میدیوشهم گاه، دومین چهره از گهنبار می‌روند.
آیین واج‌‌ یشت گهنبار میدیوشهم‌گاه ، روز خور ایزد از ماه تیر در گاهشمار زرتشتی برابر با شنبه هشتم تیرماه 1398 خورشیدی از ساعت 5 بامداد در آتشکده‌ی یزد برگزار می‌شود.
همچنین زرتشتیان تهران از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی تهران گردهم آمده و با برگزاری آیین واج‌ یشت به پیشواز این چَهره‌ از گهنبار می‌روند.

واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده‌دم، پیش از آغاز هر چهره‌ از گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسناخوانی می‌کنند.

میدیوشهم به چَم (:معنی) میانه‌ی تابستان بزرگ و دومین چَهره‌ی گهنبار است. در باور زرتشتیان دومین مرحله‌ی آفرینش از سوی اهورامزدا را یادآوری می‌کند که هنگام پدیدار شدن آب در هستی است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از خور ایزد تا دیبمهر در گاهشمار زرتشتی برابر با هشتم تا 12 تیرماه در سالنمای رسمی کشوراست.


تاریخ پست:1398/4/4 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :511

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics