تاریخ پست:1398/4/1 14:24
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

همزمان با خجسته جشن تیرگان پیکار تیراندازی در اله‌آباد یزد به یاد جانفشانی آرش کمانگیرانجمن زرتشتیان اله‌آباد همزمان با خجسته آیین تیرگان، پیکار تیراندازی را به یاد جانفشانی آرش کمانگیر در راه گسترش مرزهای ایران زمین برگزار می‌کند.

فرخنده جشن تیرگان و پیکار تیراندازی ساعت 9 بامداد آدینه هفتم تیرماه 1398 خورشیدی در «درمهر» اله‌آباد برگزار می‌شود. دوستداران شرکت در پیکار تیراندازی بایسته است تا پیش از ساعت 9  نام‌نویسی را انجام دهند. به‌زودی ریز برنامه را آگاهی‌رسانی خواهد شد.

همچنین آیین گهنبارخوانی نخستین روز از چهره میدیوشهیم‌گاه ساعت 18 روز شنبه هشتم تیر‌ماه در «درمهر» اله‌آباد برگزار می‌شود.

 انجمن زرتشتیان اله‌آباد همکیشان را به همازوری و هم‌بهره شدن از این مِیَزد مینوی فراخوانده است.

زرتشتیان برابری نام روز و نام ماه در گاهشمار زرتشتی را جشن ماهیانه برگزار می‌کنند. جشن تیرگان یکی از جشن‌های ماهیانه است. جشن تیرگان بنابر گاهشمار زرتشتی روز تیر از ماه تیر، برابر با ۱۰ تیرماه در سالنمای رسمی کشور برگزار می‌شود.

سبب پیدایش جشن تیرگان نیز مانند بسیاری از آیین‌های دیگر در فرهنگ ایرانی با رویدادی سرنوشت‌ساز از تاریخ زندگی ایرانیان باستان هماهنگی یا پیوند یافته است.

گروهی این جشن را یادگار پیروزی ایرانیان بر تورانیان می‌دانند. زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، پس از به دست گرفتن بخش‌های بسیاری از سرزمین ایران از سوی سپاه افراسیاب، قرار بر این گذاشته شد که از سوی سپاه ایران از سرزمین تبرستان، تیری رها شود و در هر جا به زمین فرود آید، مرز ایران و توران شناخته شود. بنابراین آرش، جوان دلیر ایرانی، جان بر کف و با تمام توان تیری را از کمان رها ساخت. این تیر در باور استوره‌ایی از سوی ایزد باد همراهی شد و در کنار رودخانه‌ی جیحون بر درختی نشست و مرز ایران و توران را آشکار کرد.


تاریخ پست:1398/4/1 14:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :518

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics