تاریخ پست:1398/3/26 13:24
همزمان با روزهای ویژه‌ی زیارت چک‌چک؛

آوای خوش اوستا در پیرسبز چَک‌چَک پیچید

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

زرتشتیان به مانند هر سال در روزهای ویژه‌ی زیارتِ پیرسبز چَک‌چَک در این زیارتگاه گردهم آمدند و برای افزون شدن نیکی‌ها و از بین رفتن بدی‌ها اهورامزدا را نیایش و ستایش کردند.

زرتشتیان از شبانگاه پنج‌شنبه 23 خوردادماه 1398 خورشیدی در زیارتگاه پیرسبز چَک چَک گردهم آمدند و با خواندن اوستا و نو کردن سدره و کشتی، اهورامزدا را به پاس فروزه‌های نیکش نیایش کردند.

هنگامه‌ی زیارت این زیارتگاه، برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی، از روز اشتاد ایزد تا انارام ایزد در خوردادماه است. در این روزها زرتشتیان از سراسر ایران با گردهم آمدن در پیرسبز با هم همازور و همراه شده و از پروردگار یکتا برای جهانیان نیکی را خواستار می‌شوند. 

فرتور از هوتن همتي است .

1364


تاریخ پست:1398/3/26 13:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1760

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ _ ۱۴:۰۳:۳۶

بسیار زیبا بود . دیر زیوید - شاد زیوید - بهدین شاد باد - پاینده باد - ایدون باد .

نام : جهانگیر زمان : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ _ ۱۳:۳۳:۳۷

اهورامزدا یاری کنه همه بتونیم در زمان نیایش همگانی سالیانه در پیر سبز چک چک همراه شویم و خواهان پیروزی نیکیها و شاهد پدید آمدن آن در کشور اهوراییمان گردیم سپاس از فرتورهای بسیار اثر گزار ، دست مریزاد

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics