تاریخ پست:1398/3/26 17:12
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران دیروز یکشنبه 25 خوردادماه 1398 خورشیدی با تبادل تجربه‌ها پیرامون تجارت برگزار شد.

شاهرخ کیان‌پور کارشناس‌ارشد اقتصاد سخنران این نشست بود که با باشندگان پیرامون موضوع مبانی و اصول صادرات سخن راندند. راه‌های تجارت و تبادل تجربه‌ها از دیگر محورهای این نشست بود. 

نیایش بخشی از اوستا

نیایش دست جمعی بخشی از اوستا

دکتر مهربان اردشیریان مدیر نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران

دکتر مهربان اردشیریان مدیر نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران

دکتر شاهرخ کیانپور

دکتر شاهرخ کیانپور

مهندس بابک خداپرست

مهندس بابک خداپرست

 مهندس طوس دهنادی فعال صنعت

 مهندس طوس دهنادی فعال صنعت

دکتر شاهرخ کیانپور

دکتر شاهرخ کیانپور

دکتر نوذر نوذری

دکتر نوذر نوذری

دکتر نوذر نوذری

دکتر نوذر نوذری

مهندس پرویز ورجاوند لوح سپاس و یادبود را پیشکش کرد از سوی اتاق بازرگانی زرتشتیان به دکتر شاهرخ کیانپور

مهندس پرویز ورجاوند لوح سپاس و یادبود را پیشکش کرد از سوی اتاق بازرگانی زرتشتیان به دکتر شاهرخ کیانپور

شهریار فرودیان

شهریار فرودیان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/3/26 17:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :865

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics