تاریخ پست:1398/3/25 12:12
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبار همزمان با هنگامه‌ی نیایش همگانی در روز اشتاد ایزد از ماه خورداد در پیرانگاه ستی‌پیر برگزار شد.

گروه بسیاری از زرتشتیان استان یزد و دیگر شهرهای ایران آدینه 24 خوردادماه 1398 خورشیدی در پیرانگاه ستی‌پیر گردهم آمدند و در آیین گهنبار به نیایش پرداختند. اوستاخوانی آیین گهنبار با آوای موبد پرویز مالی انجام شد.

ستی‌پیر، پیرانگاهی است در نزدیکی مریم‌آباد، یکی از محل‌های زرتشتی‌نشین پیرامون یزد و انجمن زرتشتیان مریم‌آباد نگهداری این پیرانگاه را بر دوش دارد. زرتشتیان روز اشتاد ایزد از هر ماه در این پیرانگاه نیایش به جا می‌آورند.

ستی‌پیر، پیرانگاهی است در نزدیکی مریم‌آباد، یکی از محل‌های زرتشتی‌نشین پیرامون یزد

ستی‌پیر، پیرانگاهی است در نزدیکی مریم‌آباد، یکی از محل‌های زرتشتی‌نشین پیرامون یزد

اوستاخوانی آیین گهنبار با آوای موبد پرویز مالی انجام شد

اوستاخوانی آیین گهنبار با آوای موبد پرویز مالی انجام شد

زرتشتیان روز اشتاد ایزد از هر ماه در این پیرانگاه نیایش به جا می‌آورند

زرتشتیان روز اشتاد ایزد از هر ماه در سپندینه پیرانگاه ستی‌پیر نیایش به جا می‌آورند

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

گروه بسیاری از زرتشتیان استان یزد و دیگر شهرهای ایران آدینه 24 خوردادماه 1398 خورشیدی در پیرانگاه ستی‌پیر گردهم آمدند

گروه بسیاری از زرتشتیان استان یزد و دیگر شهرهای ایران آدینه 24 خوردادماه 1398 خورشیدی در پیرانگاه ستی‌پیر گردهم آمدند

  فرتور از فريدون فرودی است .

1364


تاریخ پست:1398/3/25 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1184

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics