تاریخ پست:1398/3/22 13:33
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

نخستین نشست از کارگاه دوروزه‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان برای هنرجویان گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که ۲۱ خوردادماه 1398 خورشیدی از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۵ در خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان برگزار شد 31 هنرجو باشنده بودند.

نخستین نشست از کارگاه دوروزه‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان برای هنرجویان گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال برگزار شد

نخستین نشست از کارگاه دوروزه‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر زرتشتیان برای هنرجویان گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال برگزار شد

کارگاه آموزشی ۲۱ خوردادماه 1398 خورشیدی در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد

کارگاه آموزشی ۲۱ خوردادماه 1398 خورشیدی در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد

دست‌اندرکاران برگزاری کارگاه دو روزه ازچپ به راست: ترانه سرایی، هماهنگکننده، پریوش رشیدی، استاد تکه چسبی، خانم فروزش، منشی خانه هنر، شیرین مزداپور، هموند هیات‌مدیره، میترانمیرانیان هموند هیات‌مدیره

دست‌اندرکاران برگزاری کارگاه دو روزه ازچپ به راست: ترانه سرایی، هماهنگکننده، پریوش رشیدی، استاد تکه چسبی، خانم فروزش، منشی خانه هنر، شیرین مزداپور، هموند هیات‌مدیره، میترانمیرانیان هموند هیات‌مدیره

فرتور رسیده است.

0256

 


تاریخ پست:1398/3/22 13:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :668

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics